Sådan får du styr på dit skattekort

Er du studerende og er for nyligt begyndt at tjene penge ved siden af studierne? Uanset om du er fejedreng i weekenden hos den lokale bager, eller sidder bag kassen i supermarkedet efter skole, skal du have styr på, hvordan du betaler din skat af din løn. Det er her skattekortet kommer ind i billedet.

Men hvad er skattekortet og hvordan skal du forholde dig til det?

Frikort, hovedkort og bikort

Skattekortet opdeles i de 3 forskellige kort kendt som:

  • Frikort
  • Hovedkort
  • Bikort

Frikortet giver dig ret til at få udbetalt et bestemt beløb uden krav om, at du skal have betale skat af beløbet. Det er frikortet som anvendes til dette er opbrugt, når du for første gang får et løngivende arbejde.

Når frikortet er opbrugt får du et hovedkort og et bikort. Hovedkortet er det skattekort som din primære arbejdsgiver skal have. Det er typisk der, hvor du arbejder mest, såfremt du har mere end en arbejdsplads.

Bikortet er det kort som anvendes af dine sekundære arbejdspladser. Det vil sige, de steder man ikke arbejder så ofte skal altså benytte bikortet.

Hvad skal jeg gøre for at betale skat korrekt?

Det er ikke så besværligt som det lyder. Det er faktisk din arbejdsgiver som skal indberette, hvor meget du skal betale i skat. Det er altså din arbejdsgiver som skal anvende dine afdrag og aflønne dig så du betaler den rette trækprocent i skat.

En af udgifter man kan komme til at glemme, er det som hedder arbejdsmarkedsbidrag. Det er på 8% og går til at betale eksempelvis dagpenge, orlov med mere. AM-bidraget skal betales, selv hvis du anvender dit frikort.